Hayatı Kolaylaştırmak İçin...

Bilgilendirme

Site Kullanımı

Site Kullanım Koşulları

www.kbgbilisim.com Web Sitesine Hoş Geldiniz

KBG Bilişim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (kısaca “KBG BİLİŞİM” olarak anılacaktır.) web sitesine hoş geldiniz. Web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İşbu Kullanım Şartları (“İşbu Şartlar”), KBG BİLİŞİM ile Sizin (kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında yasal bir sözleşme oluşturur ve bu web sitesini ve KBG BİLİŞİM'in denetiminde olabilecek diğer web siteleri ile KBG BİLİŞİM ve onun İştiraklerinin Kullanıcı’nın kullanımına sunabileceği tüm metinler, bilgiler, yazılımlar, fotoğraflar ve diğer şeyleri (tümü “Materyaller” olarak anılacaktır) ve Web sitelerimiz (işbu Şartlarda tümü “Web Sitesi” olarak anılacaktır) aracılığıyla Kullanıcı’ya sunabileceğimiz tüm hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanımını düzenler.

WEB SİTESİNDE GEZİNMEDEN ÖNCE LÜTFEN İŞBU ŞARTLARI DİKKATLE OKUYUN. WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ İŞBU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMEZSENİZ BU WEB SİTESİNİ KULLANAMAZSINIZ

Web Sitesine Erişim

Kullanıcı; bu Web Sitesine eriştiğinde, işbu Şartların yanı sıra bu Web Sitesi aracılığıyla veya bu Web Sitesi üzerinde açmış olabileceği bir hesapla bu Web Sitesinin her türlü kullanımından sorumludur; bazı Materyaller yalnızca bir hesabı olan Kullanıcı’ya sunulacaktır. Kullanıcı, bu Web Sitesini kullanımı süresince doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgiler vereceğini peşinen kabul eder. Söz konusu hesap Kullanıcı’nın hesabı olduğundan, bu Web Sitesine erişmek ve onu kullanmak için gerekli tüm donanım, hizmet ve yazılımları edinmenin ve bulundurmanın yanı sıra ilgili ücretleri ödemek te Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Parolalarının gizliliğini korumak da Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu Web Sitesi için Parolanız veya diğer güvenlik bilgilerinizin herhangi bir şekilde ihlal edildiğine inanırsanız, bu durumu derhal KBG BİLİŞİM’e bildirmelisiniz.

Zaman zaman, yalnızca bu Web Sitesine erişiminiz ve onu kullanımınızla bağlantılı olarak belirli kişisel bilgilerinizi toplarız. KBG BİLİŞİM'in bu bilgileri kullanımı, KBG BİLİŞİM Gizlilik Bildirimi hükümleri kapsamında uygulanır.

KBG Bilişim; makul olarak gerekli gördüğü şekilde Kullanıcı’nın parolasını değiştirmesini şart koşma veya bu Web Sitesine erişiminizi kısıtlama hakkını saklı tutar.

Bu Web Sitesi İçin İzin Verilen Kullanım

Kullanıcı; bu Web Sitesini, KBG BİLİŞİM’in ürün ve hizmetlerini satın almak maksatlı incelemek üzere kişisel veya iş amaçlı olarak kullanmaya yetkilidir.

KBG Bilişim, işbu belgeyle bu Materyalleri kullanması ve/veya sergilemesi için Kullanıcı’ye sınırlı, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermiş olur. Kullanıcı’nın materyalleri kullanması işbu şartlara uyumuna bağlıdır. Kullanıcı, bu Web Sitesinde veya Materyallerde diğer hiçbir hakka sahip değildir ve bu Web Sitesini veya Materyalleri herhangi bir şekilde değiştiremez, düzenleyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başka çalışmalar türetmek için kullanamaz, üzerinde ters mühendislik uygulayamaz, değişiklik yapamaz, geliştirme uygulayamaz veya diğer herhangi bir şekilde istismar edemez.

Kullanıcı, izin Verilen Kullanımlar dahilinde bu Web Sitesinin herhangi bir kopyasını oluşturursa, KBG BİLİŞİM’in tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini bu Web Sitesinde gösterildiği şekilde ve/veya yürürlükteki ilgili yasalar çerçevesinde muhafaza etmekle mükelleftir.

Bu Web Sitesinin Yetkisiz Kullanımı, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu Web Sitesini sınırlı kullanımı için Kullanıcı’ya yetki veriyoruz. Bu Web Sitesinin İzin Verilen Kullanımlar dışında diğer kullanımları yasaktır ve bu tür kullanımlar bu Web Sitesinin yetkisiz kullanımını teşkil eder. Bunun nedeni bu Web Sitesinin KBG BİLİŞİMʼin mülkiyetinde olmasıdır.

Bu Web Sitesini veya bu Web Sitesinden sunulan hizmetleri kullanırken KBG BİLİŞİM’in Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymalısınız.

Bu Web Sitesini Kullanımınızı Sonlandırma

Bu Web Sitesini kullanımınız KBG Bilişim veya Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. İşbu Şartları herhangi birini ihlal etmeniz halinde bu Web Sitesini kullanımınız otomatik olarak sonlandırılacaktır. Açık olarak:

 • Kullanıcı ile yazılı olarak aksi yönde bir anlaşma sağlamadığımız sürece, bu Web Sitesinin tamamına veya bir kısmına olan kaydınızı veya erişiminizi, bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir neden göstermeksizin istediğimiz zaman sonlandırabilir, askıya alabilir veya değiştirebiliriz.
 • Bu Web Sitesine erişiminize ve onu kullanımınıza herhangi bir zamanda son verebiliriz. İhlal nedeniyle otomatik sonlandırma yapılması halinde, indirdiğiniz veya yazdırdığınız tüm materyalleri (ve bunların kopyalarını) derhal imha etmelisiniz.

Yasal Uyarılar

BU WEB SİTESİ "OLDUĞU GİBİ" VE "TÜM KUSURLARIYLA" SAĞLANMAKTADIR VE BU WEB SİTESİNİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSINA İLİŞKİN TÜM RİSK SİZE AİTTİR.

KBG BİLİŞİM; BU WEB SİTESİ İLE İLGİLİ OLABİLECEK HER TÜRLÜ GARANTİYİ (AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL) AÇIKÇA REDDEDER; BU GARANTİLERE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ GİBİ ZIMNİ VEYA YASAL GARANTİLER DAHİLDİR.

BU DURUM, KBG BİLİŞİMʼİN WEB SİTESİNİN SORUNSUZ OLDUĞUNU TAAHHÜT ETMEDİĞİ ANLAMINA GELİR.  KBG BİLİŞİM; bu Web Sitesinin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya bu Web Sitesinin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağına ya da Bu Web Sitesindeki hataların düzeltileceğine ilişkin hiçbir garantide bulunmaz. KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesinin kullanımıyla elde edilebilecek sonuçlarla veya Bu Web Sitesi aracılığıyla elde edilen bilgilerin doğruluğu veya güvenilirliğiyle ilgili olarak hiçbir garantide bulunmaz. Bu Web Sitesi aracılığıyla veya KBG BİLİŞİMʼden, onun iştiraklerinden ya da diğer bağlı şirketlerinden veya kendisinin ve onların tedarikçilerinden (ve ilgili görevlileri, direktörleri, çalışanları veya temsilcileri) (topluca "KBG BİLİŞİM Tarafları" olarak anılacaktır) elde edilen hiçbir sözlü veya yazılı tavsiye ya da bilgi böyle bir garanti oluşturmayacaktır. KBG BİLİŞİM her türlü yasal tazminat talebini reddeder. Kullanıcı’nın bunu peşinen koşulsuz olarak kabul etmiş olduğu varsayılır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

KBG BİLİŞİM TARAFLARI; (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA BU WEB SİTESİNİN KULLANIMI, KULLANILAMAMASI VEYA KULLANIMININ SONUÇLARI DAHİL OLMAK ÜZERE) BU WEB SİTESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BU WEB SİTESİYLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN (BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA GELİR KAYBI, KÂR KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, KULLANIM KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER TÜM GAYRIMADDİ KAYIPLARDAN KAYNAKLANAN HASARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE) TÜM DOLAYLI, ÖZEL, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, CEZAİ VEYA EMSAL HASARLARDAN VEYA  SÖZ KONUSU HASARLAR İSTER GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, YASA MADDESİ VEYA DİĞER BİR YASAL KURAMDAN KAYNAKLANSIN, HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Diğer Sözleşmeler; Yazılım, Hizmetler veya Erişim

KBG BİLİŞİMʼin herhangi bir Diğer Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya sağladığı herhangi bir ürün, hizmet veya erişimle ilgili yükümlülükleri yalnızca ürün, hizmet veya erişimin uyarınca sağlandığı Diğer Sözleşme tarafından düzenlenecek ve işbu Şartların, söz konusu Diğer Sözleşmenin şartlarını değiştirdiği düşünülmeyecek veya kabul edilmeyecektir. İşbu Şartlar ile herhangi bir Diğer Sözleşme arasında bir tutarsızlık olması durumunda, Diğer Sözleşme belirleyici olacaktır.

Örneğin, KBG BİLİŞİM Web Sitelerinden indirilmek üzere sunulan tüm yazılımların ("Yazılım") kullanımı, Yazılım ile birlikte gelen veya verilen (varsa) son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") şartları tarafından düzenlenecektir. Yanında bir Lisans Sözleşmesi gelen veya verilen bir Yazılımı, bu Lisans Sözleşmesini okuyup kabul etmeden yükleyemezsiniz. Herhangi bir Lisans Sözleşmesi yoksa, bu Yazılımları kullanımınız işbu Şartlar tarafından düzenlenecektir.

KBG BİLİŞİM Bu Web Sitesini Değiştirebilir

KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesini istediği zaman önceden bildirmeksizin değiştirme, askıya alma ve sonlandırma hakkını saklı tutar. Ancak, şu hususların farkında olmanızı isteriz:

 • KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesinde veya bu Web Sitesinde açıklanan ürünlerine, hizmetlerine ve fiyatlarına önceden bildirimde bulunmaksızın istediği zaman değişiklikler yapabilir.
 • Bu Web Sitesinin tarihi eski olabilir ve KBG BİLİŞİM, bu Web Sitesini güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmaz.
 • Bu Web Sitesinde yayınlanan bilgiler, ülkemizde bulunmayan ürünlere, programlara veya hizmetlere atıfta bulunabilir.

Bu Web Sitesi aracılığıyla bölgenizde Kullanıcı’ya sunulan ürün, program ve hizmetlerle ilgili bilgi almak için bölgenizdeki KBG BİLİŞİM iş sorumlusuna danışmanızı öneririz.

Bu Web Sitesine Gönderimleriniz

Bu Web Sitesinin belirli alanlarında (örneğin; sohbet odaları, müşteri derecelendirmeleri, inceleme alanları, topluluk ve destek forumları) geribildirim, bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya diğer materyaller (her biri "Kullanıcı Gönderimi" oluşturur) göndermenize izin verilebilir. Tüm Kullanıcı Gönderimlerinden yalnızca Kullanıcı’nın sorumlu olduğunu ve bu Kullanıcı Gönderimlerinin ihlal edilebilir ve tescilli olmadığını kabul edersiniz. Ayrıca KBG BİLİŞİM; yapmış olduğunuz Kullanıcı Gönderimlerini, KBG BİLİŞİM veya herhangi bir üçüncü taraf aracılığıyla düzenleme veya silme olanağına sahip olacağınızı garanti etmez.

Bir Kullanıcı Gönderimi yaparak aşağıdakileri beyan ve taahhüt edersiniz:

 • En az 18 yaşında olduğunuzu,
 • Kullanıcı Gönderimleriniz için (herhangi bir sınırlama olmaksızın, Kullanıcı Gönderimlerinizdeki tüm ses, video veya dijital kayıtlar ve performansların hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm hakların Kullanıcı’ya ait olduğunu veya buna alternatif olarak, işbu Şartlarda açıklanan Kullanıcı Gönderimlerinizdeki hakları KBG BİLİŞİMʼe vermenizi sağlamak için Kullanıcı Gönderimlerinizdeki gerekli tüm hakları elde ettiğinizi,
 • Kullanıcı Gönderimlerinizin kullanımından veya bunlardan ticari olarak faydalanılmasından kaynaklanan tüm lisans ücretlerini, işlem ücretlerini ve diğer finansal yükümlülükleri tamamen ödediğinizi ve ödeyeceğinizi,
 • Kullanıcı Gönderimlerinde görüntülenen ve/veya duyulan kişi olduğunuzu veya buna alternatif olarak, Kullanıcı Gönderimlerinizde görüntülenen ve/veya duyulan tüm kişilerden (on sekiz (18) yaşından küçük kişiler için ebeveynleri veya vasileri dahil olmak üzere) aldığınızı ve işbu Şartlarda açıklandığı üzere bu hakları KBG BİLİŞİMʼe verdiğinizi,
 • Kullanıcı Gönderimlerinizin üçüncü tarafların telif haklarını, patentlerini, ticari sırlarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını, gizlilik haklarını ya da diğer yasal ve manevi haklarını ihlal etmediğini,
 • Kullanıcı Gönderimlerinizde sahip olabileceğiniz tüm "manevi haklardan" feragat ettiğinizi,
 • Kullanıcı Gönderiminizin (ihracat denetimi, tüketicileri koruma, haksız rekabet, ayrımcılıkla mücadele ve sahte reklamcılık yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir Yasayı ihlal etmediğini,
 • Kullanıcı Gönderiminizin karalama, iftira ve nefret içermediğini ve ırk, etnik köken ve din bakımından veya diğer herhangi bir şekilde önyargılı ve rencide edici, yasadışı bir şekilde tehditkar veya herhangi bir kişi, ortaklık veya şirket için yasadışı bir şekilde rahatsız edici, kaba, pornografik ve ahlaksızca olmadığını veya diğer kişilerin gizliliğini çiğnemediğini ve makul bir şekilde bunlardan herhangi birinin geçerli olduğunun düşünülemeyeceğini,
 • Kullanıcı Gönderiminiz için herhangi bir üçüncü taraftan bir ödeme almadığınızı ve almayacağınızı veya bir karşılık sunulmayacağını,
 • Kullanıcı Gönderiminizin üçüncü taraf web sitelerinden materyaller veya (kendi bilgileriniz dışında) adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri veya telefon numaraları içermediğini,
 • Kullanıcı Gönderiminizin herhangi bir virüs, solucan, reklam yazılımı veya diğer potansiyel olarak zararlı program veya dosyalar içermediğini,
 • Kullanıcı Gönderiminizin gizli, tescilli veya kişisel olarak değerlendiğiniz bilgiler içermediğini,
 • Kullanıcı Gönderiminizin istenmeyen veya yetkisiz reklam, tanıtım materyalleri, önemsiz e-posta, istenmeyen e-posta, zincir mektup, saadet zinciri veya diğer istenmeyen talepler içermediğini veya oluşturmadığını Peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.
 • Bir Kullanıcı Gönderimi yaparak KBG BİLİŞİMʼe aşağıdaki yapması için geri alınamaz, sürekli, devredilebilir, münhasır olmayan, tamamen ödenmiş, dünya genelinde telifsiz (birden çok katman aracılığıyla alt lisans verilebilir) bir lisans vermiş olursunuz,
 • Kullanıcı Gönderimlerinizi (veya bunlarda yapılan değişiklikleri) şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilebilecek biçim ve ortamlarda, tamamen veya kısmen kullanmak, dağıtmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak, çevirmek, halka açık şekilde uygulamak ve halka açık şekilde sergilemek,
 • Kullanıcı Gönderimlerinizi, yalnızca KBG BİLİŞİMʼin kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü herhangi bir şekilde ve (ticari amaçlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir amaçla (Kullanıcı Gönderimlerinizi veya ona yapılan değişiklikleri, kısmen veya tamamen herhangi bir teknoloji, ürün veya hizmet bünyesine katmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanmak (veya diğerlerinin kullanmasına izin vermek),
 • Kullanıcı Gönderimlerinizle bağlantılı olarak reklamlar görüntülemek ve Kullanıcı Gönderimlerinizi reklam ve tanıtım amaçlarıyla kullanmak.

KBG BİLİŞİM, bununla yükümlü olmamakla beraber Kullanıcı Gönderimlerini ön taramadan geçirebilir veya Bu Web Sitesinin, Kullanıcı Gönderimlerinin yapılmış olabileceği alanlarını izleyebilir. KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesi üzerinde ve Bu Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcı Gönderimlerini barındırmak, görüntülemek veya dağıtmak zorunda değildir ve herhangi bir Kullanıcı Gönderimini herhangi bir neden göstermeksizin istediği zaman kaldırabilir veya reddedebilir. KBG BİLİŞİM, Kullanıcı Gönderimlerinin kaybolmasından, çalınmasından veya herhangi bir şekilde hasar görmesinden sorumlu değildir. Ayrıca, KBG BİLİŞİMʼin Kullanıcı Gönderimlerinizi, alıcı adına herhangi bir itimat yükümlülüğü oluşturmaksızın üçüncü taraflara serbestçe dağıtabileceğini kabul edersiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları

KBG BİLİŞİM, diğerlerinin fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Sizden de bunu yapmanızı isteriz. KBG BİLİŞİM, uygun durumlarda ve kendi takdirine bağlı olarak, diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcılar için Bu Web Sitesine hizmet ve/veya erişimi sonlandırabilir. Çalışmanızın telif hakkı ihlaline ve/veya ticari marka ihlaline uğradığına inanıyorsanız ve çalışmanız bu Web Sitesinde görüntüleniyorsa, lütfen info@kbgbilisim.com adresine bir mail atınız.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Verilen Bağlantılar

Biz bağlantıların kullanışlı olduğunuz düşünüyoruz. Bu yüzden de Bu Web Sitesinde üçüncü taraf web sitelerinin bağlantılarına yer verebiliriz. Bu bağlantıları kullanmanız durumunda, Bu Web Sitesinden çıkarsınız. KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesine bağlandığınız üçüncü taraf web sitelerini gözden geçirmekle yükümlü değildir, üçüncü taraf web sitelerini denetlemez ve üçüncü taraf web sitelerinden (veya bunların aracılığıyla sunulan ürün, hizmet veya içeriklerden) sorumlu değildir. Bu nedenle, KBG BİLİŞİM üçüncü taraf web siteleri, bu web sitelerinde yer alan bilgi, yazılım, ürün, hizmet veya materyalleri ya da bunlar kullanılarak elde edilebilecek sonuçları desteklemez veya bunlar hakkında temsilde bulunmaz. Bu Web Sitesinden bir üçüncü taraf web sitesine erişmeye karar verirseniz, bunu riskleri tamamen kendiniz üstlenerek yaparsınız ve bunu yaparken ilgili üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikalarına, şartlarına ve koşullarına tabi olursunuz; İşbu Şartlar, söz konusu üçüncü taraf web sitelerini kullanımınız için geçerli değildir.

Bu Web Sitesine Verilen Bağlantılar

Bağlantıların kullanışlı olduğunu düşündüğümüzden, diğer web sitelerinden Bu Web Sitesine bağlantılar oluşturmanıza izin verebiliriz. Açık bir anlaşmayla aksi belirtilmediği sürece, herhangi birine Bu Web Sitesine bir bağlantı vermeniz durumunda aşağıdaki Şartlara uymanız gerekir:

 • Materyallere bağlantı verebilirsiniz, ancak bunları kopyalayamazsınız,
 • KBG BİLİŞİM logosunu veya ticari markasını, yalnızca şu bağlantıdan bulabileceğiniz ticari marka ve logo kullanım politikamızı takip ederek kullanabilir ve çoğaltabilirsiniz,
 • Materyaller çevresinde bir tarayıcı veya sınır ortamı oluşturmayacaksınız,
 • KBG BİLİŞİMʼin Bu Web Sitesine bağlantı veren bir diğer web sitesini veya bu bağlantı veren web sitesi aracılığıyla sunulan ürün, hizmet veya içerikleri desteklediğini veya bunlarla bağlantılı olduğunu ima etmeyeceksiniz,
 • KBG BİLİŞİM ile olan ilişkinizi yanlış temsil etmeyeceksiniz,
 • KBG BİLİŞİM, ürünleri veya hizmetleriyle hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler sunmayacaksınız,
 • Bu Web Sitesine bağlantı veren web sitesinde nahoş, rahatsız edici veya tartışmalı olduğu düşünülebilecek içerikler yer almayacaktır,
 • Bu Web Sitesine bağlantı veren web sitesinde, yalnızca tüm yaş gruplarına uygun içerikler yer alacaktır.

Ticari Markalar

KBG BİLİŞİM ve Gpanel (aşağıda gösterilmiştir); KBG BİLİŞİM’in tescilli markalarıdır.
kbg_newlogo_80x41  -   gpanel_new_logo_140x36
KBG BİLİŞİM; ticari markalarını metinlerde KBG BİLİŞİM'e, ürünlerine ve hizmetlerine adilane ve doğru bir şekilde atıfta bulunmak amacıyla aşağıdaki yönergelere uygun olarak kullanabilirsiniz.

KBG BİLİŞİM ve Gpanel Logosu, KBG BİLİŞİM'in ve KBG BİLİŞİM ile arasında bu logonun kullanımına özel olarak yetki veren bir yazılı anlaşma olan KBG BİLİŞİM iş ortakları ve lisansörlerinin kullanımına mahsustur.  KBG BİLİŞİM ve Gpanel logolarının diğer kullanımlarına izin verilmemektedir.

KBG BİLİŞİM ticari markalarının kamuoyunun kafasını karıştırıcı veya yanıltıcı şekilde kullanılması yasaktır ve açıkça yasaklanmıştır.

KBG BİLİŞİM ile mevcut bir ilişkiniz varsa, lütfen yazılı anlaşmanızda belirtilen ilgili ticari marka kullanım yönergelerine ve şartlarına uyun.

Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen KBG BİLİŞİM yetkili temsilcisi ile irtibata geçiniz.

Uluslararası Konular ve İhracat Konuları

KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesini Antalya/Türkiye’de bulunan ofisinden yönetmektedir. KBG BİLİŞİM, Bu Web Sitesinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kullanılabilir veya uygun olduğuna dair hiçbir taahhütte bulunmaz.

Bu Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından erişim yalnızca kendi kararınıza bağlıdır ve geçerli Yasalara uymak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

KBG BİLİŞİM Web Sitelerini kullanımınızla; Türkiye Cumhuriyeti veya diğer yabancı ülkelerin Ticaret Bakanlığı ve diğer kurum ve düzenleyici kuruluşlarının ihracat ve yeniden ihracat kısıtlamaları ve düzenlemelerine uyacağınızı ve Yasalara aykırı bir şekilde veya Yasaları ihlal ederek herhangi bir Materyali yasaklı bir ülkeye aktarmayacağınızı ya da aktarılmasına onay vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

Söz konusu kısıtlamalara ve düzenlemelere tabi Materyalleri kullanarak, söz konusu olan veya bu listelerde yer alan ülkelerde bulunmadığınızı, bu ülkelerin kontrolünde olmadığınızı veya bu ülkelerin vatandaşı ve mukimi olmadığınızı açıkça beyan ve temin etmiş sayılırsınız.

Tazminat

İşbu Şartları ihlal etmeniz (veya hesabınızı kullanan herhangi bir kişinin ihlal etmesi) sonucunda bu taraflar için ortaya çıkarabilecek veya kaynaklanabilecek her türlü tazminat talebi, sorumluluk, kayıp, masraf, harcama ve ücretlerden (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz. KBG BİLİŞİM, Kullanıcı tarafından tazmin edilmesi söz konusu olan tüm konuları savunmayı ve denetleme işlemlerini üstlenme hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda, KBG BİLİŞİM’in tazminat talebi karşısında yapacağı savunma için işbirliği yapmayı peşinen ve koşulsuz olarak kabul  etmiş sayılırsınız.

Elektronik İletişimler

Bu Web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya KBG BİLİŞİMʼe e-posta gönderdiğinizde, KBG BİLİŞİM ile elektronik ortamda iletişim kurmuş olursunuz. Kullanıcı’ya e-postayla veya Bu Web Sitesinde bildirimler yayınlayarak yanıt verebiliriz. KBG BİLİŞİMʼin Kullanıcı’ye elektronik ortamda sağladığı tüm türden bildirimlerin, açıklamaların ve diğer tüm iletişimlerin, söz konusu iletişimlerin yazılı olmasına yönelik tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz.

Mülkiyet

İşbu Şartlarda aksi belirtilmediği sürece, tüm Materyaller ve bunların Web Sitesi üzerindeki düzenlemeleri yalnızca KBG Bilişim’in mülkiyetindedir. Copyright © [oluşturma tarihleri] KBG BİLİŞİM Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin işbu belgede açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklıdır. Geçerli yasalarca aksi zorunlu tutulmadığı veya sınırlanmadığı takdirde, telif haklı materyallerin telif hakkı sahibinin açık yazılı onayı veya lisansı olmadan çoğaltılması, dağıtılması, değiştirilmesi, yeniden iletilmesi veya yayınlanması kesinlikle yasaktır.

Herkes için Sözleşmenin Tamamı

İşbu Şartlar, Bu Web Sitesinin belirli unsurlarını kullanırken kabul ettiğiniz ek şartlarla birlikte, işbu belgenin konusuyla ilgili olarak Herkes ile yapılan sözleşmenin münhasır ve nihai beyanını oluşturarak, KBG BİLİŞİM ile Kullanıcı’nın arasında aynı konuda yapılmış olabilecek önceki sözleşmelerin veya anlaşmaların yerine geçer. KBG BİLİŞİM Tarafları, işbu Şartlarda kendilerine atıfta bulunulan hükümlerle ilgili olarak üçüncü taraf lehtar konumundadır.

Muhtelif Hükümler

İşbu Şartlarda yer alan herhangi bir hakkın veya hükmün KBG BİLİŞİM tarafından kullanılmaması veya uygulanmaması, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Yargı yetkisine sahip bir mahkemenin işbu Şartlardaki hükümlerden birinin geçersiz olduğu yönünde karar vermesi durumunda, mahkemenin KBG BİLİŞİMʼin ve Kullanıcı’nın söz konusu hükümde yansıtılan niyetlerini yürürlüğe koymaya ve işbu Şartlarda yer alan diğer hükümlerin tam olarak yürürlükte kalmasını sağlamaya çalışacağını kabul edersiniz. İşbu Şartlarda bulunan bölüm başlıkları, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla sunulmuştur; başlıklar yasal olarak veya sözleşmeyle ilgili herhangi bir etkiye sahip değildir. Bu Web Sitesini kullanımınızın sonlandırılmış olmasına bakılmaksızın işbu Şartlar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İşbu Şartlar Kullanıcı’nın veya KBG BİLİŞİMʼin lehine veya aleyhine herhangi bir yorumda bulunulmaksızın yorumlanacaktır. İşbu Şartlar ve işbu belgede verilen haklar ve lisanslar, Kullanıcı tarafından devredilemez veya tahsis edilemez, ancak KBG BİLİŞİM tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredilebilir veya tahsis edilebilir.

KBG BİLİŞİM, İşbu Kullanım Şartlarıʼnda Değişiklik Yapabilir

KBG BİLİŞİM yürürlükteki yasal mevzuatı da dikkate alarak; tamamen kendi takdirine bağlı olarak, İşbu Şartlarda (İşbu Şartlarda atıfta bulunulan veya bağlantı olarak verilen tüm diğer belgeler dahil olmak üzere) zaman zaman değişiklik yapabilir. KBG BİLİŞİM, mümkünse Bu Web Sitesinde değişiklik yapıldığı konusunda bildirim yayınlayacaktır. Herhangi bir değişikliğe itirazınız olması durumunda, tek çözüm yolunuz Bu Web Sitesini kullanmaya son vermektir. Değişiklik yapıldığına dair bildirim yapıldıktan sonra Bu Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri onayladığınız ve değiştirilmiş şartlar ve koşullara tabi olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İşbu Şartlarda yer alan belirli hükümler, Bu Web Sitesinin belirli sayfalarında açıkça yer alan yasal bildirimler veya şartlar tarafından hükümsüz kılınabilir. Bu durumda, açıkça belirtilen yasal bildirimlerin veya şartların İşbu Şartlara dahil edileceği ve İşbu Şartlarda bunlar tarafından hükümsüz kılındığı kabul edilen hüküm/hükümlerin yerine geçeceği kabul edilecektir.

Son Düzenleme Tarihi: 23 Nisan 2018 / Antalya - Türkiye

Mesaj Yazın

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.